İNDİR :: DOWNLOAD
   
   Bağ-Kur - Bölge Çalışma Müdürlüğü - İşkur - İş Kanunu - SSK - Ticaret Odası - Vergi Dairesi - Ücretsiz Programlar

 

 

   BAĞKUR

 
BASAMAK YÜKSELTME DİLEKÇESİ Bağ-Kur Basamak Yükseltme Dilekçesi    
EMEKLİLİK TALEP FORMU Bağ-Kur Emeklilik Talep Formu    
İB FORMU Bağ-Kur İşi Bırakma Formu    
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI TALEP Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Talep Dilekçesi    
SAĞLIK KARNESİ TALEP FORMU Bağ-Kur Sağlık Karnesi Talep Formu    
SİGORTALILIK BELGESİ Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi    
         

   BÖLGE ÇALIŞMA

     
EK-1 Bölge Çalışma Müdürlüğü Ek-1 Formu (Yeni İşe Alınan İşçiler İçin)    
EK-2 Bölge Çalışma Müdürlüğü Ek-2 Formu (Hizmet Akdi Sona Eren işçiler)    
İŞYERİ BİLDİRGESİ Bölge Çalışma Müdürlüğü İşyeri Bildirgesi    
         

   İŞKUR

     
AYLIK İŞGÜCÜ ÇİZELGESİ Türkiye İş Kurumu Aylık İşgücü Çizelgesi    
İŞGÜCÜ İSTEM FORMU Türkiye İş Kurumu İşgücü İstem Formu    
İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ (İAB) Türkiye İş Kurumu İşten Ayrılma Bildirgesi    
İŞYERİ BİLGİ FORMU Türkiye İş Kurumu İşyeri Bilgi Formu    
         
   İŞ KANUNU      
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği    
FESİH BİLDİRİM TEBLİGATI 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fesih Bildirimi Tebligatı    
İBRANAME İşten Ayrılan İşçi İçin İbraname Örneği    
İŞ KAZASI FORMU İşyeri Kaza Bildirim Formu    
TOPLU İŞÇİ ÇİZELGESİ 1175 SK ve 506 SK Uyarınca İşyerinde Çalışanlar Durumu Çizelgesi    
ÜCRETLİ İZİN İSTEK FORMU Ücretli İzin Hakkını Kullanmak İsteyen İşçi İçin İstek Formu    
ÜCRETLİ İZİN CETVELİ Yıllık Ücretli İzin İzlenimi    
         

   SSK

     
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ Sosyal Sigortalar Kurumu Aylık Prim ve Hizmet Belgesi    
DİZİ PUSULASI Sosyal Sigortalar Kurumu İşe Giriş Bildirgeleri Dizi Pusulası    
EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU SSK Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu    
Ek-9 FORMU Sm, Smmm ve Ymm Hizmetlerine İlişkin Bildirim Formu    
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ Sosyal Sigortalar Kurumu İçin Emeklilik Başvuru Dilekçesi    
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sosyal Sigortalar Kurumu İşçi İşe Giriş Bildirgesi    
İŞYERİ BİLDİRGESİ Sosyal Sigortalar Kurumu İşyeri Bildirgesi    
SAĞLIK BELGESİ Sigortalının Eş ve Çocukları İçin Altı Aylık Vizite Kağıdı    
SİGORTA KOLU TERCİH BİLDİRİMİ Emekli Çalışanlar İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Formu    
TAHSİS TALEP BEYAN VE TAAHHÜT SSK Emeklilik Talebi Beyan ve Taahhüt Belgesi    
VİZİTE KAĞIDI (SİGORTALI) Sigortalı İçin Vizite Kağıdı    
VİZİTE KAĞIDI (EŞ VE ÇOCUK) Sigortalının Eş ve Çocukları İçin Vizite Kağıdı    
         
   TİCARET ODASI      
İŞYERİ BİLGİLERİ Şirket Kuruluş Bildirimi Ekinde Verilen İşyeri İle İlgili Bilgi Formu    
ŞİRKET KURULUŞ BİLDİRİM FORMU Şirket Kuruluş Bildirimi Formu    
SMMM BİLGİLERİ FORMU Şirket Kuruluş Bildirimi Ekinde Verilen SMMM Bilgilerini Gösteren Form    
         

   VERGİ DAİRESİ

     
AMORTİSMAN LİSTESİ ATİK'in Faydalı Ömür ve Normal Amortisman Oranları Listesi    
DAVA DİLEKÇESİ Vergi Mahkemesi Dava Dilekçesi Örneği    
E-BEYANNAME BAŞVURU FORMU E-Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi    
E-BEYANNAME SÖZLEŞMESİ E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi    
FAALİYET KODLARI Faaliyet Kodları Listesi    
HESAP ÖZETİ İşletmeler İçin Hesap Özeti Şablonu    
MAHSUP TALEP FORMU-1 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu İçin Form - 1    
MAHSUP TALEP FORMU-2 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu İçin Form - 2    
PERFORMANS DER. BİL.-BİLANÇO Bilançolar İçin Performans Derecelendirme Bildirimi    
PERFORMANS DER. BİL.-İŞLETME İşletmeler İçin Performans Derecelendirme Bildirimi    
PERFORMANS DER. BİL.-S.MESLEK Serbest Meslek Defterleri İçin Performans Derecelendirme Bildirimi    
SOSYAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU Gerçek ve Basit Usule Tabi Vergi Mükelleflerinin Sosyal Güv.Bilgi Formu    
UZLAŞMA DİLEKÇESİ Uzlaşma Dilekçesi Örneği    
VERGİ KODLARI Vergi Kodları Listesi    
YAZAR KASA BİLDİRİM DİLEKÇESİ Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Bildirim Formu    
         

   ÜCRETSİZ PROGRAMLAR

     
ACROBAT READER e-beyannameleri ve tahakkuk fişlerini görüntülemeyi sağlayan program    
AD-AWARE PERSONAL Bilgisayarınızdaki küçük casus programcıkları kaldırmaya yarayan program    
   
BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI e-beyanname hazırlayabilmek için gerekli olan program    
İŞ KANUNU PROGRAMI İş kanununun tam metnini bulabileceğiniz,arama yapabileceğiniz program    
JAVA WEB START Beyanname düzenleme programının çalışabilmesi için gerekli olan java programı    
MEDIA PLAYER 10 Windows XP işletim sistemi için Media Player'ın son sürümü    
MiKBEYAN Ücretsiz beyanname basım programı    
         
VERGİ İADESİ PROGRAMI Vergi iadesi tutarını TL ve YTL olarak hesaplayabileceğiniz program    
WINZIP 8.1 Sıkıştırılmış dosyaları açmak ve sıkıştırmak için gerekli olan program    
XP SERVICE PACK 2 TR Windows XP Service Pack 2 Türkçe
   
ZONEALARM FIREWALL Bilgisayarınız için ücretsiz güvenlik duvarı    
         
         
 
 

DESİGN: GencTR Web Dizayn İşlemleri